fbpx


מגבלות שיווק

החומרים המוצעים בקטלוג זה מיועדים לקהילה המקצועית בתחום בריאות הנפש על כל מגזריה. אי לכך חלות מגבלות מסוימות על הפצתם כדלהלן:
הפריטים המסומנים במספר קטלוגי הכולל את האותיות (PR(PRofessional מוגבלים לאנשי מקצוע מכל התחומים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, פסיכיאטרייה וכו' בהתאם להכשרה. הפריטים המסומנים במספר קטלוגי הכולל את האותיות (PS(PSychologists מוגבלים לפסיכולוגים בלבד. 
כדי לבצע הזמנה ראשונה של פריטים אלו יש להמציא אישור מתאים (מספר באיגוד מקצועי, תעודה מתאימה וכו') בהתאם לנורמות המופיעות ב- Standards for Educational and Psychological Assessment של ה-APA. טופס אישור הכשרה נמצא ב- טופס לקוח חדש הפריטים שמספרם הקטלוגי מופיע ללא סימן נוסף אינם מוגבלים בהפצתם. במידה יש לכם שאלות לגבי סוג מבחן או אוכלוסיה מיוחדת נוכל לעזור לכם לאתר את המוצר הנכון.


אספקה

אנו מנסים להחזיק במלאי את כל החומרים המוצעים באתר כדי לספקם מיידית. לעיתים פריט מסוים אוזל (אפילו אצל המו"ל). במקרים אלו ניידע את הלקוח על עיכוב צפוי באספקה. זמן אספקה לפריטים שלא נמצאים במלאי הוא 30 עד 45 יום.


מחיר הזמנה ומשלוח

אנו מנסים לשמור על רמת מחירים סבירה, הדומה לקטלוגים מקבילים מחו"ל. חלק מהמוצרים אף זולים מאשר בחו"ל, אך חלק יקרים יותר בשל הוצאות משלוח גדולות. אנו נספק תוך 24 שעות למוסדות או ליחידים הצעות מחיר מודפסות. תוקף כל הצעה 45 יום מהוצאתה. הזמנות ממוסדות – רק על גבי טופס הזמנה של המוסד. תנאי אשראי: שוטף + 30 יום..


בקשה והבהרה

המוצרים המוצעים למכירה בסייקטק מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים, הן בארץ והן בחו"ל. צילום, שיכפול או העתקה בכל צורה שהיא ללא אישור המו"ל הינם לא רק עבירה על החוק, אלא אף פגיעה בעקרונות האתיקה וברמה המקצועית.


שינוי גודל גופנים