fbpx

העברת שאלון BRIEF אונליין ב- PTech

24.00

העברת שאלון BRIEF אונליין ב- PTech

העברה דיגיטלית אם ציינון אוטומטי באינטרנט

ניתן לרכישה במערכת PTech. אין אפשרות להוספה לסל האינטרנטי

שאלון למדידת התפקודים הניהוליים (אקזקיוטיביים) בקרב ילדים בגילאי ביה"ס, כפי שאלו באים לידי ביטוי בהתנהגות ובתפקוד היומיומי של הילד בסביבתו הטבעית, בבית הספר ובבית. השאלון מיועד לילדים בגילאי 18-5, לרבות ילדים עם לקויות למידה, הפרעות קשב, פגיעות ראש, PDD, דיכאון ומצבים התפתחותיים, נוירולוגיים, פסיכיאטריים ורפואיים נוספים.

תיאור

מבנה השאלון, אופן ההעברה והציינון
השאלון מורכב משני נוסחים תואמים עליהם עונים הוריו ומוריו של הילד הנבדק. הוא כולל 86 פריטים המנוסחים כהיגדים המתארים התנהגויות שונות ומדורגים על סולם של 3 רמות: אף פעם, לפעמים או לעיתים קרובות. את פריטי השאלון סוכמים לכדי שמונה סולמות קליניים המתארים את התפקודים הניהוליים של הילד: אינהיביציה, מעברים (shifting), שליטה רגשית, יזימה, זיכרון עובד, תכנון/ארגון, ארגון הסביבה וניטור. שני סולמות נוספים בודקים את תוקף השאלון (מדד שליליות ומדד אי-עקביות). מתוך סולמות אלו נגזרים הציון הכללי ושני אינדקסים מקיפים יותר – אינדקס ויסות ההתנהגות ואינדקס המטה-קוגניציה. הציינון מתבצע ע"י סכימת ציוני הגלם לסולמות הרלוונטיים והמרתם לציוני תקן בעזרת שקף המותאם לכך.
שינוי גודל גופנים