fbpx

הערכת סטטוס קוגניטיבי קצרה -עברית Mini-Mental State Examination (MMSE)

432.00

לראשונה בארץ, גרסה עברית תקנית של המבחן הנפוץ בעולם לסינון ליקויים קוגניטיביים. הערכה מהירה ואמינה לקביעת סטטוס פסיכיאטרי וקוגניטיבי במבוגרים. שימושי לאיתור ליקויים הנובעים ממגוון סיבות: פגיעה מוחית, תהליכים דמנטיים, מצבים רפואיים (כגון סכרת, מחלות כבד ולב) ועוד. המבחן מסייע לאבחנה מבדלת, ומאפשר לבצע מעקב אחר התקדמות / נסיגה במצבו של המטופל לאורך זמן, ולהעריך את יעילותן של התערבויות טיפוליות. כולל 11 מטלות: התמצאות בזמן, התמצאות במקום, קליטה, קשב וחישוב, זכירה, שיום, חזרה, הבנה, קריאה, כתיבה, העתקה. ציוני חתך ונורמות המתייחסות לגיל ולרמת השכלה, המתבססים על מדגם אמריקאי גדול וממצה לגילאי 18 עד 80.
הערכה כוללת: מדריך קליני מפורט, הכולל רקע, מהימנות, תוקף, שימושים, ועוד. מדריך למשתמש המפרט את ההנחיות הבסיסיות לשימוש במבחן. 25 טפסי מבחן. כרטיס נורמות.

תיאור

מהו ה-MMSE ?
ה-MMSE הינו מבחן הסינון לאיתור ליקויים קוגניטיביים הנפוץ ביותר בעולם. רופאי משפחה, פסיכיאטרים, נוירולוגים, גריאטרים ופסיכולוגים- כל אלה משתמשים ב-MMSE על מנת להעריך באופן מהיר ופשוט את הסבירות לקיומו של ליקוי קוגניטיבי במטופליהם, להעריך סטטוס קוגניטיבי-פסיכיאטרי ולהגיע לאבחנה מבדלת. כמו כן, מאפשר המבחן לבצע מעקב אחרת התקדמות/נסיגה במצבו של המטופל לאורך זמן, ולהעריך את יעילותן של התערבויות טיפוליות. המבחן קיים בעולם בשפות רבות, וכעת לראשונה מופיעה גרסה תקנית שלו בעברית
כלי יעיל, קל וקצר להעברה.
שימושי לאיתור ליקויים הנובעים ממגוון סיבות: פגיעה מוחית, תהליכים דמנטיים, מצבים רפואיים (כגון סגרת, מחלות כבד ולב) ועוד. 
תוקף ומהימנות שנחקרו באופן יסודי: אחד הכלים הנחקרים מסוגו, המוצא לאור על ידי אחד המול"ים הגדולים בעולם.
ציוני חתך ונורמות המתייחסות לגיל ולרמת השכלה, המתבססים על מדגם גדול וממצה לגילאי 18-80.
מה כוללת ערכת המבחן?

מדריך קליני: מדריך מפורט הכולל רקע, מהימנות, תוקף, התייחסות לאבחנות מבדלות, שימוש ב-MMSE במצבים רפואיים, שימוש ב-MMSE במסגרת קלינית, נורמות, ביבליוגרפיה…
מדריך למשתמש: מפרט את ההנחיות הביסיות לשימוש במבחן
טופס המבחן: (25 יח') מורכב מ-11 מטלות, המעריכות: התמצאות בזמן ובמקום, קליטה, קשב וחישוב, זכירה, הבנה, קריאה, כתיבה העתקה. מהמטלות הללו מופק ציון, המושווה לציון חתך על פי נורמות.
כרטיס נורמות: מרכז את נתוני הנורמות בהתאם לגיל ולרמת השכלה, בכרטיס נח לשליפה ולעיון

בהתאם להנחיות המו"ל בארה"ב, החל מספטמבר 2005, כל גרסה, תרגום, צילום, שכתוב, העתקה, טופס, תוכנה, שאלון וכו', לבד מאותם המפורסמים על ידי סייקטק בע"מ, בטלים ומבוטלים.
השימוש בחומרים העומדים בניגוד לחוק זכויות היוצרים מהווה עבירה,
כמו גם הפרה של כללי האתיקה ברמה המקצועית
אין להעתיק, לצלם ולשמור בכל צורה שהיא את המידע ממבחן ה MMSE ללא אישור המו"ל
פרטים
טווח גילאים 80 - 18
סקטור מקצועי פסיכולוגים מרפאים בעיסוק אחרים- בהתאם להרשאה
שינוי גודל גופנים