fbpx

(להערכת קשב ויזואלי) Conners Continuous Performance Test CPT-3 – 3rd Edition

10,178.00

התוכנה מאפשרת הערכת קשב ויזואלי בקרב נבדקים בגילאי 8 ומעלה. במשך 14 דקות, ו- 360 ניסיונות, הנבדק נדרש להגיב כאשר מופיעה מולו על המסך כל אות, מלבד "X ". באמצעות מיפוי ביצועי הנבדק לתחומים של חוסר קשב, אימפולסיביות, קשב מתמשך וערנות, ה- CPT-3 משמש כלי יעיל בתהליך אבחנת הפרעת קשב וריכוז (ADHD), ומאפיינים פסיכולוגיים ונוירולוגיים אחרים הקשורים לקשב.
החידושים בגרסה זו:
– מידע נורמטיבי עדכני ונרחב (מדגם של 1400 נבדקים)
– שופרה הרגישות לבעיות של אימפולסיביות
– ארבעה תחומי קשב חדשים מוערכים: חוסר קשב, אימפולסיביות, קשב מתמשך וערנות.
– התוכנה מפיקה הערכת סיכון ל- ADHD לפי ציוני ה- T שהתקבלו.
– גרפים בעיצוב חדש, נוחים להבנה ולפרשנות.
– המבחן נבדק על מערכות הפעלה רבות, והוא מתאים לכל מחשב ולכל מערכת הפעלה. -התוכנה ללא הגבלת על מספר ההעברות.

פרטים
טווח גילאים 8 ומעלה
זמן העברה 14 דקות
שינוי גודל גופנים