fbpx

מדריך MMPI-2 RF

257.00

מבחן ה– MMPI-2 RF החדש והמעודכן כולל 338 פריטים ו-53 סולמות תוכניים. פריטי השאלון נבחרו מבין 567 פריטי ה-MMPI-2 , ורובם המוחלט של הפריטים שנחשבו לחודרניים בשאלון הקודם לא נכנסו לגרסה החדשה.

המבחן כולל בדיקת תקפות נרחבת, וכן סולמות המעריכים באופן כללי בעיות הקשורות במצב רוח ורגש, בהפרעות חשיבה ובהתנהגות לא מבוקרת. ציוני הסולמות והדוח המילולי מבוססים כולם על נורמות ישראליות.

את המבחן המעודכן מלווה מדריך העברה, ניתוח ורקע תיאורטי-מחקרי בעברית מאת פרופ‘ משה-אלמגור טיקוצקי שפיתח את הגרסה הישראלית של המבחן.

מק"ט: L102 קטגוריה:

תיאור

הרקע לפיתוח גרסת ה– MMPI-2 RF

ה– MMPI-2 הוא מבחן האישיות האובייקטיבי החשוב והנפוץ בארץ ובעולם. הגרסה המעודכנת שלו, ה-MMPI-2 RF  הוא פרי חשיבה שמקורה בתחום חקר מבנה מצב הרוח. הרעיון לפיתוח מבוסס על ההנחה שהגורם המשותף לגישות הטיפוליות השונות ואשר מסביר את הצלחתן הוא גורם המצוקה או הדמורליזציה. דמורליזציה היא התחושה השלילית המתלווה לכישלון בהתמודדות עם מצבי משבר, בין שמקורם הוא פנימי ובין שהוא חיצוני לאדם. תחושות אלו כוללות תחושות אין-אונות, בידוד וייאוש. מחקרים שונים מצאו כי הדמורליזציה היא גורם כללי המשותף להפרעות רבות ומחזק את המתאמים בין ההפרעות השונות. מחקרם של (Almagor & Koren (2001 הוא מחקר בין-תרבותי המתבסס על מבנה סולמות ה-MMPI-2, מאשר ומחזק ממצאים אלו אמפירית ובין-תרבותית.

מחקר ופיתוח: פרופ‘ משה אלמגור-טיקוצקי, המעבדה להערכת אישיות, אונ‘ חיפה.

 

שינוי גודל גופנים