fbpx

ערכת קונרס Conners Early Childhood) EC)

409.00

להערכת ההתנהגות של ילדים בגילי טרום-ביה"ס 6-2. שאלון ה- Conners EC הוא כלי אבחון חדשני שנועד להעריך את תחומי העניין של הורים, גננות ומטפלים ביחס לילדים בגיל הגן. באמצעות שילוב נקודות המבט של ההורים ושל המסגרת החינוכית, ה-Conners EC  מאפשר לקבל מידע אודות הילד מסביבות שונות ולהצליב ביניהן. הכלי מסייע בזיהוי מוקדם של בעיות התנהגותיות, חברתיות ורגשיות, ויכול לספק מידע מועיל בקביעת הצורך של ילדים צעירים בהתערבות מוקדמת או בשירותים של חינוך מיוחד. ה-Conners EC יכול לשמש גם לצורך תכנון התערבויות ולמעקב אחריהן, לצורכי מחקר וכן למטרות סינון.

שימו לב – באבחון זה ציינון התוצאות מתבצע במערכת האינטרנטית PTech בלבד.
אופציה חדשה ב- PTech  שהתווספה לשאלוני ה- Conners EC: ניתן לקבל דוחות משולבים של מענה משני מקורות, למשל הורה וגננת, ללא תוספת תשלום.

תיאור

שאלון ה- Conners EC הוא כלי אבחון חדשני שנועד להעריך את תחומי העניין של הורים, גננות ומטפלים ביחס לילדים בגיל הגן. באמצעות שילוב נקודות המבט של ההורים ושל המסגרת החינוכית, ה-Conners EC  מאפשר לקבל מידע אודות הילד מסביבות שונות ולהצליב ביניהן. הכלי מסייע בזיהוי מוקדם של בעיות התנהגותיות, חברתיות ורגשיות, ויכול לספק מידע מועיל בקביעת הצורך של ילדים צעירים בהתערבות מוקדמת או בשירותים של חינוך מיוחד. ה-Conners EC יכול לשמש גם לצורך תכנון התערבויות ולמעקב אחריהן, לצורכי מחקר וכן למטרות סינון.

נערך מחקר תיקוף בישראל. תוצאות ‏בדיקות ‏התוקף ‏והמהימנות ‏להורים ‏ולגננות/‏מטפלות ‏בעברית ‏והתאמתם ‏של ‏שאלוני ‏ה-Conners ECGI ‏וה Conners EC- לנורמות ‏האמריקאיות, ‏מעידות ‏כי ‏שאלונים ‏אלו ‏תקפים ‏לשימוש ‏בישראל.

מאפיינים מרכזיים:

פורמט הערכה רבת-משיבים, מאפשר השוואה קלה של ציונים בין מדרגים שונים

כולל את שאלון ההתנהגות לגיל הרך ואת שאלון האינדקס הגלובלי המקוצר של קונרס

סולמות תוקף לפי נורמות ישראליות

העברה, ציינון ופרשנות תוצאות קלים (ציינון אינטרנטי בלבד)

 

מספר פריטים בשאלונים:

שאלון ההתנהגות CEC: הורה – 49 פריטים, גננת/מטפלת – 48 פריטים

שאלון מקוצר ECGI: 10 פריטים (הורה וגננת/מטפלת)

פירוט סולמות ההתנהגות

ה- Conners EC‏ כולל ‏סולמות ‏התנהגות ‏ומדדים ‏קליניים ‏אחרים. ‏סולמות ‏ההתנהגות ‏מתארים סימפטומים ‏התנהגותיים, ‏רגשיים ‏וחברתיים ‏חשובים ‏הניתנים ‏לצפייה ‏ואשר ‏עלולים ‏לגרום ‏לליקוי בתפקוד ‏של ‏הילד, ‏ולעתים ‏אף ‏לבשר ‏על ‏התפתחותה ‏של ‏הפרעה ‏פסיכיאטרית.

סולמות ה- 2 Conners EC כוללים:
• חוסר קשב/היפראקטיביות
• התנהגות מתריסה/תוקפנית
• תפקוד חברתי/התנהגות לא-טיפוסית
• חרדה
• מצב רוח ותגובה רגשית
• סימפטומים פיזיים

סוגי דוחות:

דוחות פרופיל מספק מידע מפורט על הציונים מתוך העברה אחת, אשר מוצגים בצורה מספרית וגרפית. ציוניו של הילד מושווים למדגם הנורמטיבי והגבהות ברמת הסולם וברמת תת-הסולם מצוינות.

דוח מעקב אחר התקדמות משווה את התוצאות של שתיים עד ארבע העברות עבור אותו הילד, כדי למדוד שינויים לאורך זמן. דוח זה אידיאלי לשימוש בעת מעקב אחר הטיפול ואחר יעילות ההתערבות.

דוח השוואתי משלב את תוצאות המדרגים השונים, כדי לספק סקירה כללית של ציוני הילד מנקודות מבט שונות. דוח זה מדגיש הבדלים פוטנציאליים חשובים בין ציונים של מדרגים שונים.

שימו לב: ציינון מבחן CONNERS EC הינו דרך מערכת אינטרנטית PTech בלבד.

פרטים
טווח גילאים 2-6 שנים
זמן העברה כ- 10 דקות. ציינון אינטרנטי
סקטור מקצועי פסיכולוגים, מאבחנים, רופאים ואנשי מקצוע בתחום האבחון
שינוי גודל גופנים