fbpx

תוכנה לציינון של ה- ADI-R (באנגלית).

2,550.00

התוכנה באנגלית, לשימוש בלתי מוגבל.

ADI-R הינו ראיון דיאגנוסטי לאוטיזם.

מדובר בריאיון מקיף המספק הערכה יסודית להפרעות על הספקטרום האוטיסטי. את הריאיון מעביר קלינאי מנוסה להורה (או למטפל עיקרי) המכיר את ההיסטוריה ההתפתחותית וההתנהגותית של הנבדק.
הריאיון מובנה מאוד, כולל 93 פריטים, ומורכב מ- 8 סוגי תכנים: רקע של המטופל כגון משפחה, טיפול ואבחון קודמים, סקירת התנהגות, התפתחות מוקדמת, רכישת/ אובדן שפה מוקדמת, יכולת עכשווית של שפה ותקשורת, התפתחות חברתית ומשחק, תחומי עניין והתנהגות, והתנהגויות קליניות רלוונטיות כגון אגרסיות ופגיעה עצמית.
מאחר ומדובר בריאיון ולא במבחן, וכן בשל ההתמקדות בהתנהגויות נדירות בנבדקים ללא ASD, ה- ADI-R מספק תוצאות איכותניות (ולא סולמות). תוצאות אלו מסייעות לתמיכה באבחון של ASD וכן לבירור הצרכים הקליניים של נבדקים שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי.

תיאור

ראיון דיאגנוסטי מקיף לאוטיזם המספק הערכה יסודית להפרעות על הספקטרום האוטיסטי. האבחון שימש לצורך מחקרים במשך עשרות שנים, והוא כלי מצוין גם בתכנון הטיפול וההתערבות החינוכית. האבחון מתאים לילדים ומבוגרים כאחד בגיל מנטלי שמעל שנתיים.
השאלון מכיל 63 פריטים ומיועד למילוי ע"י ההורה או הגננת של הנבדק.
האבחון כולל 93 פריטים שמעריכים 3 תחומים פונקציונליים:
ליקויים בתקשורת, ליקויים באינטראקציה חברתית הדדית, ודפוסי התנהגות מצומצמים/חזרתיים וסטריאוטיפים.
חוברת הראיון וטופס הקידוד תורגמו והותאמו לעברית ע“י ד“ר קורי שולמן, האונ‘ העברית. הריאיון מובנה מאוד ומורכב מ- 8 סוגי תכנים:
הרקע של המטופל כגון משפחה, חינוך, אבחונים קודמים וטיפול תרופתי
סקירת התנהגות הנבדק
 התפתחות מוקדמת ואבני דרך בהתפתחות
רכישה או אובדן של שפה מוקדמת או של כישורים אחרים
יכולת עכשווית של שפה ותקשורת
התפתחות חברתית ומשחק
תחומי עניין והתנהגות
התנהגויות קליניות רלוונטיות כגון אגרסיות, פגיעה עצמית ונטייה אפשרית לאפילפסיה

שינוי גודל גופנים