ADI-R – ריאיון דיאגנוסטי לאוטיזם

1,169.00

ריאיון מקיף שמספק הערכה יסודית להפרעות על הספקטרום האוטיסטי. את הריאיון מעביר קלינאי מנוסה להורה (או למטפל עיקרי) המכיר את ההיסטוריה ההתפתחותית וההתנהגותית של הנבדק.
הריאיון מובנה מאוד, כולל 93 פריטים, ומורכב מ- 8 סוגי תכנים: רקע של המטופל כגון משפחה, טיפול ואבחון קודמים, סקירת התנהגות, התפתחות מוקדמת, רכישת/ אובדן שפה מוקדמת, יכולת עכשווית של שפה ותקשורת, התפתחות חברתית ומשחק, תחומי עניין והתנהגות, והתנהגויות קליניות רלוונטיות כגון אגרסיות ופגיעה עצמית.
מאחר ומדובר בריאיון ולא במבחן, וכן בשל ההתמקדות בהתנהגויות נדירות בנבדקים ללא ASD, ה- ADI-R מספק תוצאות איכותניות (ולא סולמות). תוצאות אלו מסייעות לתמיכה באבחון של ASD וכן לבירור הצרכים הקליניים של נבדקים שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי.

אפשר לרכוש עכשיו קרא עוד