™ADOS-2 – ערכה תצפיתית לאבחון אוטיזם

13,021.00

מהדורה עברית חדשה לאבחון מקיף של ASD – כולל מודול פעוטות החדש. טפסים בעברית. מהדורה זו היא גרסה משופרת של הכלי שכבר הוגדר כסרגל הזהב באבחון אוטיזם. ה– ADOS-2 כולל פרוטוקולים מעודכנים, אלגוריתמים משופרים, ציוני השוואה חדשים ומודול פעוטות. כל אלו מספקים תמונה מדויקת של סימפטומים, בלא השפעה של שפה. ה– ADOS-2 מאפשר אבחון של כמעט כל נבדק עם חשד לאוטיזם, מגיל שנה ללא שפה ועד למבוגרים בעלי דיבור שוטף. בדומה למהדורה הקודמת, ה– ADOS-2 מאפשר הערכה סטנדרטית של תקשורת, אינטראקציה חברתית, משחק והתנהגויות מוגבלות וחזרתיות, באמצעות תצפית חצי מובנית. הפעילויות הכלולות ב– ADOS-2 מאפשרות לבודק לצפות בהתנהגויות שקשורות בהפרעות בספקטרום האוטיסטי ולקודד אותן, וכך לסייע לאבחון, התערבות, בניית תכנית טיפולית והשמה במערכת החינוך.
הגרסה העברית עברה תיקוף בישראל, וכוללת חוברת הנחיות מדויקות למשימות בעברית, בנוסף לחוברת סיכום המחקר הישראלי.

נדרשת הכשרה מתאימה על מנת להעביר את ה ADOS-2.

קרא עוד