ASKY – שאלון סינון ישראלי לאוטיזם

75.00

אודות מערכת ASKY

מערכת ASKY פותחה על מנת לבסס צורך להמשך אבחון והערכה מקיפים של אוטיזם אצל ילדים ונוער בגילאי 4-18, שהתנהגותם מעוררת דאגה או שייתכן שהם על ספקטרום האוטיזם בתפקוד גבוה (שנקרא בעבר תסמונת אספרגר).
מערכת ASKY אינה נותנת אבחון, אלא הערכה מקדימה בתחומי התקשורת החברתית, רגישויות, והתנהגויות מצומצמות וחזרתיות, על מנת לבסס החלטה לגבי הצורך באבחון אוטיזם מלא.

מערכת ה- ASKY מורכבת משאלון בעל 30 היגדים שמתארים התנהגות או תכונה שמאפיינת אוטיזם. ההורה מסמן אם ההיגד נכון או לא נכון לגבי הילד/ה שלו. כדי להקל על ההורים, לכל היגד יש כמה דוגמאות לאופן שבו ההתנהגות הזו יכולה להתבטא בחיי היו ם יום של הילדים. הדוגמאות מותאמות לגיל הילד.

התוצאות של שאלון ה- ASKY כוללות המלצה לגבי הצורך באבחון, וכן טבלה המיועדת לאיש המקצוע של ההתנהגויות המדווחות בהתאמה לקריטריוני האבחון הקליניים של הפרעה על ספקטרום האוטיזם.

דוח לדוגמא של ASKY

אודות המפתחת
מערכת ASKY פותחה ע"י רחל לביא, אמא לחמישה ילדים ועורכת מדעית במקצועה. רחל חוותה שוב ושוב עד כמה קשה להסביר לרופאים, מורים ואנשי מקצוע אחרים את קשייו של הילד. המאמץ שנדרש כדי להגיע לאבחון מלא ומדויק שמביא לטיפול מועיל ומשמעותי הוביל את רחל לחקור את הנושא ולפתח שיטת הערכה מקדימה לעזור לאנשים אחרים במצבים דומים.

אנשי מקצוע יכולים להעביר את השאלון להורים אונליין על מערכת PTech ולקבל את דוח התוצאות ישירות לחשבון כמו בשאר האבחונים. בנוסף ניתן לקרוא חומר תיאורטי על האבחון מאת המחברת, רחל לביא, במדריכים הקיימים בחשבון ה- PTech שלכם

 

הורים יכולים למלא את האבחון עצמאית באתר ייעודי ולפנות עם הדוח לאיש המקצוע. למעבר לאתר ה- ASKY הייעודי: לחצו כאן

קרא עוד