fbpx

ASRS סולמות לאבחון אוטיזם

573.00

מבחן ה- ASRS הינו שאלון לזיהוי סימפטומים, התנהגויות ומאפיינים נלווים של הפרעת הספקטרום האוטיסטי (ASD) בילדים ומתבגרים מגיל שנתיים ועד 18.  ה- ASRS הוא כלי הערכה מתוקנן ומנורמל, אשר יכול לסייע בתהליך האבחון, להנחות פיתוח של אסטרטגיות להתערבות ולטיפול ולעקוב אחר התגובה להתערבות ואחר יעילות הטיפול.

שימו לב – באבחון זה ציינון התוצאות מתבצע במערכת האינטרנטית PTech בלבד.
אופציה חדשה ב- PTech  שהתווספה לשאלוני ה- ASRS: ניתן לקבל דוחות משולבים של מענה משני מקורות, למשל הורה וגננת, ללא תוספת תשלום.

הערכה בעברית

תיאור

הסולמות לדירוג הספקטרום האוטיסטיTM (ASRS®) פותחו כדי לענות על הצורך הגובר בהערכה ובאבחון של הפרעת הספקטרום האוטיסטי (ASD) בקרב ילדים. ה-ASRS מתוכנן למדוד התנהגויות של ילדים ומתבגרים המדווחות בידי הורים או מורים וקשורות ל-ASD. ה-ASRS עוזר בקבלת החלטות דיאגנוסטיות ויכול לשמש לתכנון טיפול, למעקב אחר התערבות ולהערכה של תכנית הטיפול. ל-ASRS שאלונים באורך מלא ומקוצר, לילדים צעירים בגילי 2 עד 5 וגם לילדים ומתבגרים בגילי 6 עד 18. ל-ASRS שתי שיטות לציינון, אחת סטנדרטית, עבור ילדים שיכולת הדיבור שלהם אינה מוגבלת, ואחת עבור ילדים שאינם מדברים או שמדברים רק לעתים רחוקות. ה-ASRS ניתן להעברה באופן אינטרנטי או באופן ידני, כאשר הציינון מתבצע במערכת ממוחשבת. הציינון המקוון מאפשר להפיק שלושה סוגי דוחות: הדוח הפרשני (מספק תוצאות מפורטות מתוך העברה אחת), הדוח ההשוואתי (מספק נקודות מבט של מדרגים שונים על ידי שילוב התוצאות של עד חמשה מדרגים), ודוח מעקב אחר התקדמות (מספק סקירה כללית של השינויים לאורך זמן על ידי שילוב התוצאות של עד ארבע העברות שונות לאותו מדרג). כמו כן, דוחות ה-ASRS מספקים דף משוב המיועד להורים, המנוסח בשפה פשוטה וברורה. בשלב זה זמין הדוח הפרשני בלבד, כאשר הדוחות האחרים נמצאים בפיתוח ויהיו זמינים בהמשך.

ה-ASRS יכול לשמש ככלי מסייע בתהליך האבחנתי. ציונים מתוקננים מתוך ה-ASRS מאפשרים לקלינאי להשוות ביעילות בין הנבדק לקבוצת הנורמה התואמת באופן אובייקטיבי ומהימן. בסביבת הגן או בית הספר, ה-ASRS יכול לשמש לסינון קבוצה של ילדים במטרה לקבוע מי מתוכם זקוק להערכה מלאה, או במטרה לזהות מי מתוכם זקוק לתמיכה נוספת. השאלונים המקוצרים של ה-ASRS הם בעלי תוקף ומהימנות מצוינים, פותחו למטרות סינון ומנבאים היטב את הציון הכללי בגרסה המלאה של ה-ASRS. ציונים גבוהים מעידים על צורך בהמשך הערכה. כאשר משתמשים ב-ASRS במסגרת קלינית, אפשר לאסוף תוצאות בתחילת ההתערבות ובכמה נקודות לאורכה, כדי להעריך האם תכנית מסוימת קשורה לשיפור בסימפטום מסוים. ה-ASRS יכול לשמש חוקרים במגוון רחב של הקשרים ופרוטוקולים שונים. הסולמות פותחו בקפידה כדי למדוד קשת רחבה של התנהגויות הקשורות בהפרעת הספקטרום האוטיסטי, והאיכויות הפסיכומטריות הטובות של הסולמות מתועדות במדריך למשתמש.

פרטים
טווח גילאים 2-18
זמן העברה 20
סקטור מקצועי אוטיזם
שינוי גודל גופנים