ASRS סולמות לאבחון אוטיזם

573.00

מבחן ה- ASRS הינו שאלון לזיהוי סימפטומים, התנהגויות ומאפיינים נלווים של הפרעת הספקטרום האוטיסטי (ASD) בילדים ומתבגרים מגיל שנתיים ועד 18.  ה- ASRS הוא כלי הערכה מתוקנן ומנורמל, אשר יכול לסייע בתהליך האבחון, להנחות פיתוח של אסטרטגיות להתערבות ולטיפול ולעקוב אחר התגובה להתערבות ואחר יעילות הטיפול.

שימו לב – באבחון זה ציינון התוצאות מתבצע במערכת האינטרנטית PTech בלבד.
אופציה חדשה ב- PTech  שהתווספה לשאלוני ה- ASRS: ניתן לקבל דוחות משולבים של מענה משני מקורות, למשל הורה וגננת, ללא תוספת תשלום.

הערכה בעברית

קרא עוד