fbpx

BAYLEY III

11,231.00

גרסה חדשה ומעודכנת לכלי המוכר, המיועד לאבחון התפתחותי של פעוטות. סוללת האבחון המקיפה מורכבת מחמישה סולמות (וסולם שישי אופציונלי להרחבת מדד ההתנהגות): שלושה סולמות (קוגניטיבי, מוטורי, שפתי) מועברים תוך אינטראקציה עם הילד. שני סולמות נוספים (הערכה חברתית-רגשית, התנהגות מסתגלת) מועברים באמצעות שאלונים להורה. על מנת לאפשר לילד להיות נינוח ככל האפשר, ניתן לבצע את הבדיקה תוך כדי שהוא משחק עם ההורה או עם דמות מוכרת אחרת. על האבחון נערכו מחקרים קליניים מגוונים, הכוללים התייחסות לאוכלוסיות שונות (למשל: פגים, סינדרום דאון, PDD, CP, ליקויי שפה, ועוד). בגרסה החדשה: נוספו תת מבחנים חדשים, הורחבו התיקרה והרצפה, שופרו חומרי ההעברה, כללי הציינון והתצפית, הורחבה ההתייחסות להתערבויות טיפוליות, חודשו הנורמות והנתונים המחקריים, והורחבה האפשרות לאינפוט מההורים. כמו כן, הערכה החדשה היא ניידת וקלה יותר לנשיאה מקודמתה.

תיאור

מטרות עיקריות
יכולות/תהליכים קוגניטיביים
התפתחותי
שפה
בעיות התנהגות/כישורים חברתיים
מוטוריקה/ויזואומוטוריקה
נירופסיכולוגיה
פרטים
טווח גילאים 3.5 - 0.1
סקטור מקצועי פסיכולוגים אחרים- בהתאם להרשאה
שינוי גודל גופנים