fbpx

BEERY Test of Visual Motor Integrat 6th Ed (VMI 6)

1,076.00

מאפשר סינון מהיר וחסכוני (10 עד 20 דקות) לאיתור קשיים בתאום ויזו-מוטורי שעשויים לתרום לקשיים בתחומי הלמידה, ההתנהגות, והתפקוד הנוירופסיכולוגי. המבחן מופיע בשתי גרסאות: קצרה (גילאי 2 עד 8) וארוכה (גילאי 2 עד 18). הגרסה החדשה כוללת מטלות נוספות לתפיסה חזותית וקואורדינציה מוטורית, שאינן דורשות תיאום בין היכולות השונות ומאפשרות את חידוד האבחנה. הערכה בלתי מילולית ושאינה מוטה תרבותית. ניתן להעביר גם באופן קבוצתי.

הערכה כוללת:

  • מדריך חדש של גרסה 6
  • 10 חוברות מבחן לגרסה הקצרה
  • 10 חוברות מבחן לגרסה הארוכה
  • 10 טפסי מטלה חזותית
  • 10 טפסי מטלה מוטורית
    (כל הטפסים בעברית)

תיאור

BEERY Test of Visual Motor Integrat 6th Ed (VMI 6)

שינוי גודל גופנים