fbpx

Comprehensive Test of Nonverbal Intelligence C-TONI2

3,977.00

אבחון הבודק סוגים שונים של אינטליגנציה בלתי מילולית: היסק אנלוגי, יכולת קטגורית, והיסק סיבתי. הן ההוראות לנבדק והן אופן מתן התשובה על ידו הינם בלתי מילוליים (הנבדק מצביע על התשובה הנכונה). לכן, מבחן זה מתאים לטווח רחב של אוכלוסיות ומצמצם את ההטיות התרבותיות למינימום, מתאים לנבדקים דוברי שפות שונות, כמו גם אלה הסובלים מחרשות, קשיי שפה וקשיים מוטוריים או נוירולוגיים. הערכה כוללת: מדריך למשתמש, חומרי גירויים, וטפסי תעוד.

שינוי גודל גופנים