Conners Kiddie Continuous Performance Test K–CPT 2

3,999.00

תוכנת ה- 2 K-CPT הינה הגרסה המותאמת לילדים בגילאי 4-7 והעברתה כמחצית מהגרסה הרגילה (7.5 דקות). בגרסה זו נעשה שימוש בתמונות המוכרות לילדים (רכבת, כדורגל, סירה ועוד), כאשר נדרש מהם להגיב לכל התמונות למעט תמונת הכדורגל.

שינוי גודל גופנים