fbpx

(Miller Function & Participation Scales (M-FUN

2,924.00

מהדורה עברית ועדכנית של האבחון הכוללת נורמות ישראליות.
אבחון ה- M-FUN כולל משימות יומיומיות ומהנות לילדים, ובעזרת הפריטים הרבים ניתן לאבחן את התפתחות הילד בתחום המוטוריקה הגסה, המוטוריקה העדינה, והויזו-מוטוריקה. חלקי הערכה:
חומרי הגירוי, המדריך לבודק בעברית (הכולל את הנורמות הישראליות),
25 חוברות עבודה לגילאי 2:6-3:11, 25 חוברות עבודה לגילאי 4:0-7:11, 25 שאלוני מורים,
25 שאלוני הורים, 25 דפי רישום וציינון ותיק נשיאה.

תיאור

באבחון ה- M-FUN ניתן למצוא:
חוברת פרטנית לכל ילד המדמה פעולות טרום בי"ס כגון: כתיבה, ציור, העתקה וגזירה.
משימות מוטוריקה גסה המאפיינות את הסביבה הביתית או סביבת המשחק של הילד כגון: קפיצה, תפיסת כדור ושמירה על שיווי משקל.
משימות תפקודיות ומשחקיות וכאלה הדרושות לבי"ס בצורה מהנה ומרתקת.
שאלונים למילוי ע“י ההורים והמורים או הגננות להשלמת התמונה של ההתפתחות המוטורית.
סולמות נורמות ואחוזוני גיל למוטוריקה גסה, מוטוריקה עדינה וויזו-מוטוריקה.
מידע מחקרי הכולל מקרים של עיכוב התפתחותי מתון עד חמור.
כמו כן, גם ילדים בעלי תפקוד מוטורי נמוך יכולים לבצע את משימות ה- M-FUN.
ההבדל העיקרי בין ה- M-FUN לבין מבחנים מוטוריים קיימים, הוא שהמבחנים הקיימים ממוקדים רק בכישורים התפתחותיים, ואילו ה- M-FUN מאפשר את זיהוי היכולות הנוירו-מוטוריות הדרושות לביצוע מטלות שונות. ב- M- FUN, נערך ניתוח לכל משימה כדי לזהות את היכולות הנוירו-מוטוריות העומדות בבסיס היכולת הדרושה לביצוע המטלה. היכולות הבסיסיות הללו מזוהות באמצעות דפי הרישום והציינון, כאשר מצייננים את ביצועי הילד. אם הילד מציג קשיים בהשלמת מטלות, אפשר לזהות מה מקור קשיים אלו
פרטים
טווח גילאים 2.6-8
זמן העברה 20-30 ד' לכל משימה ו- 40-65 ד' לאבחון כולו. שאלוני מורה/הורה - 5-10 ד'
סקטור מקצועי מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים ובעלי הכשרה בכלי
שינוי גודל גופנים