fbpx

R-PAS Portable Form Quality Tables and Coding Guide

292.00

ספר כיס המציג את עיקרי הטבלאות הדרושות לציינון מבחן הרורשך לפי שיטת

R-PAS

תיאור

 מבחן הרורשאך ויתרונותיו:

מבחן הרורשאך הוא אחד המבחנים הדיאגנוסטיים הפופולאריים והנחקרים ביותר, המשמש לאבחון ולהערכה קליניים ב-100 השנים האחרונות. הרורשאך מאפשר הערכה סטנדרטית וקצרה, הניתנת להעברה בסביבות שונות, של מאפיינים אישיותיים ושל סגנון עיבוד המידע של נבדק. בשונה מכלים לדיווח עצמי כגון ה-MMPI, בהיותו מבחן התנהגותי ותפיסתי, הרורשאך מאפשר להעריך מאפיינים אלו בצורה מובלעת, ובכך מהווה השלמה הכרחית למידע שהנבדק מדווח על עצמו באופן מודע. היתרונות הייחודיים של הרורשאך כוללים את יכולתו של הכלי לאפשר הערכה סטנדרטית ובזמן אמת של רמת הקונבנציונליות של התפיסה (כלומר, בוחן המציאות), של סגנון ההתמודדות ופתרון הבעיות, של סגנון החשיבה ועיבוד המידע ושל ההתנהגות הבין-אישית של הנבדק. כמו כן, הרורשאך מאפשר מבט על הייצוגים של העצמי ושל אחרים ועל הסכמות של האינטראקציות ביניהם; הכלי רגיש לדאגות המרכזיות שמעסיקות את הנבדק ומאפשר להפיק תיאורי תוכן עשירים ורבי-פנים.

 

על המעבר מ-CS ל- R-PAS:

במהלך הפיתוח של מבחן הרורשאך, השיטה הנפוצה ביותר להעברה ולניתוח המבחן הייתה ה-Comprehensive System (CS), אשר פותחה על ידי ג'ון אקסנר לראשונה ב-1974. עם הזמן, הצטברו טענות מוצדקות ביחס לקשיי ההעברה והניתוח; לשונות בהעברה ובציינון; לשונות הנובעת מרמת המעורבות של נבדקים במטלה ולמספר התגובות שניתנו; לחוסר העקביות בין העדויות האמפיריות לבין הפרשנות של ציונים מסוימים; לנתונים נורמטיביים לא מדוייקים; ולנטייה לפתולוגיזציה ולהישענות יתר על פרשנויות שליליות.

 

שיטת R-PAS פותחה כדי להתמודד עם טענות אלו וכדי לאפשר לרורשאך להמשיך להתפתח עם השינויים העדכניים במחקר. הדגש של R-PAS הוא על הגברת הבסיס הפסיכומטרי הבין-לאומי של המבחן, על ידי מספר פעולות:

 1. הדגשה של המשתנים בעלי התוקף האמפירי והקליני הרבים ביותר.
 2. השוואת ציוני נבדקים למדגם בין-לאומי גדול, תוך שימוש בתצוגה גראפית, באחוזונים ובציוני תקן.
 3. פיתוח מערכת פשוטה, אחידה והגיונית של טרמינולוגיה, סמלים, חישובים ותצוגת נתונים.
 4. תיאור הבסיס האמפירי והרציונאל הפסיכולוגי של הפרשנות של כל ציון.
 5. השיטה מאפשרת הליך סטטיסטי כדי לתקן את רמת המורכבות הכוללת של הפרוטוקול, כולל תצוגה גרפית של ההשפעה על כל משתנה.
 6. אופטימיזציה של מספר התגובות למטלה כדי להבטיח קבלת פרוטוקול בעל משמעות הניתן לפירוש, תוך הפחתת העברות ארוכות מאוד או צורך בהעברה חוזרת.
 7. פיתוח אינדקסים חדשים על ידי יישום של גישות סטטיסטיות וחישוביות.
 8. מתן גישה לתוכנת ציינון על גבי פלטפורמה אינטרנטית מוגנת, מכל מכשיר המחובר לרשת האינטרנט.

 

המידע הסטטיסטי והטכני הנוגע ליסודות הפסיכומטריים והנורמטיביים של המבחן, כמו גם סקירה כללית של העדויות הנוגעות למהימנות ולתוקף של המשתנים השונים של הרורשאך, מפורטים במדריך למשתמש בשפה האנגלית, המשווק על ידי סייקטק בע"מ.

 

מתוך מסמך הליבה להתמחות בפסיכולוגיה:

המחקר והשימוש בשיטת הניתוח PAS-R הולך וגובר בעולם. הועדה המקצועית החליטה להנחות למעבר לשימוש ב PAS-R – לימוד, הכשרה והוראה של השיטה במהלך 4 השנים האקדמיות העוקבות מפרסום מסמך זה, כך שתהליך הטעמתו צריך להסתיים עד סוף שנת 2022(לקראת מועד זה יצאו הנחיות לגבי ההיבחנות בשיטה). עד להטמעת שיטת ה- PAS-R יש להקפיד על מספר הנחיות: כבר מעתה אנו ממליצים להשתמש בניתוח נתונים וסולמות שהינם מעבר לאלו אשר נכללים ב CS של אקסנר; כגון: מדדי האגרסיה AGC מדדי ה- MOA  או לחילופין מדדי MAP ו- MAH ,מדד הטראומה של ארמסטרונג, מדד ה-EII ,ומדד ה- ODL/ROD . 3 והיה ויוכנסו לשימוש בארץ כלים חדשים להערכה של תפקודים קוגניטיביים, הוועדה תדרש לכך ותפרסם את המלצותיה.

 • חובה לעבוד עם הנורמות הבין לאומיות של .al et, Meyer משנת 2007 הנורמות המוצעות על ידי אקסנר אינן נחשבות כתקפות מזה למעלה מעשור.
 • כל עוד העבודה נעשית על פי שיטת הניתוח של אקסנר, הוראות ההעברה של המבחן צריכות להיות בהתאם להנחיותיו ולא על פי ההנחיות של ה-PAS-R ,אשר מגדירות מספר תגובות נתון.
 • הועדה ממליצה כי, המתמחים יצייננו ויבחנו את מדדי ה- CS ולא יישענו על חישוב וניתוח ממוחשב בלבד בעת השימוש במבחן, זאת משני טעמים, האחד טעם מקצועי לימודי והשני מן הטעם שמתגלות לא מעט טעויות בניתוח הממוחשב.

 

 

שינוי גודל גופנים