fbpx

SCQ – שאלון תקשורת חברתית

666.00

כלי מהיר להערכת כישורי תקשורת ותפקוד חברתי לילדים עם חשד להפרעה בספקטרום האוטיסטי. השאלון המיועד למילוי ההורה מאפשר הערכה מהירה ויעילה, על מנת לקבוע האם להעביר את הנבדק להערכה מלאה של הפרעות בספקטרום האוטיסטי. מספק מבט מהיר על ההיסטוריה ההתפתחותית של הנבדק וכן על מצבו כעת. שאלון משך החיים מיועד לסקור את תהליך ההתפתחות של הילד ולקבוע האם יש להעבירו לאבחון מלא, למשל ע“י ה– ADI-R או ה-ADOS . השאלון העכשווי מספק תמונת מצב עדכנית לגבי הנבדק בשלושת החודשים האחרונים, ויכול לסייע בתכנון הטיפול ובתוכנית ההתערבות החינוכית, וכן במעקב אחרי שינויים לאורך זמן.

תיאור

ישנם שני סוגי שאלונים: שאלון משך החיים ושאלון עכשווי, שניהם מורכבים מ– 40 שאלות כן/לא. סיכום התשובות קל ונוח באמצעות שאלוני חיש-בון™ (שאלונים עם דף אמצעי המסמן בקופי את התשובות משני צדי השאלון).
מבט מהיר על ההיסטוריה ההתפתחותית של הנבדק וכן על מצבו כעת. שאלון משך החיים מיועד לסקור את תהליך ההתפתחות של הילד ולקבוע האם יש להעבירו לאבחון מלא, למשל ע“י ה– ADI-R או ה-ADOS . השאלון העכשווי מספק תמונת מצב עדכנית לגבי הנבדק בשלושת החודשים האחרונים, ויכול לסייע בתכנון הטיפול ובתוכנית ההתערבות החינוכית, וכן במעקב אחרי שינויים לאורך זמן.
השאלונים תורגמו והותאמו לעברית ע“י ד“ר קורי שולמן, האונ‘ העברית.

פרטים
טווח גילאים מגיל 4 ומעלה (עם יכולת מנטלית של מעל שנתיים).
זמן העברה שאלון מילוי להורים, פחות מ– 10 דקות.
סקטור מקצועי פסיכולוגים, עו“ס, רופאים, ומטפלים מקצועיים.
שינוי גודל גופנים