SCQ – שאלון תקשורת חברתית

666.00

כלי מהיר להערכת כישורי תקשורת ותפקוד חברתי לילדים עם חשד להפרעה בספקטרום האוטיסטי. השאלון המיועד למילוי ההורה מאפשר הערכה מהירה ויעילה, על מנת לקבוע האם להעביר את הנבדק להערכה מלאה של הפרעות בספקטרום האוטיסטי. מספק מבט מהיר על ההיסטוריה ההתפתחותית של הנבדק וכן על מצבו כעת. שאלון משך החיים מיועד לסקור את תהליך ההתפתחות של הילד ולקבוע האם יש להעבירו לאבחון מלא, למשל ע“י ה– ADI-R או ה-ADOS . השאלון העכשווי מספק תמונת מצב עדכנית לגבי הנבדק בשלושת החודשים האחרונים, ויכול לסייע בתכנון הטיפול ובתוכנית ההתערבות החינוכית, וכן במעקב אחרי שינויים לאורך זמן.

קרא עוד