fbpx

Senior Apperception Test (SAT)

292.00

מבחן הטלה הניתן לשימוש למטרות שונות וכמו כן על ידי בעלי מקצועות שונים בשטח הגריאטריה, כגון: רופאים, פסיכולוגים, עוסי"ם ומרפאים בעיסוק. כרטיסי ה-SAT נמצאים בשימוש רחב כאמצעי דיבוב, ככלי לאיסוף אינפורמציה אישית על מטופלים וככלי עזר בבניית תכניות התערבות. הערכה כוללת סדרה של 16 לוחות עם דמויות במצבים משפחתיים וחברתיים שונים המשמעותיים לאוכלוסיית גיל הזהב והנתונים לפרשנות הנבדקים, ומדריך העברה וניתוח תגובות.

שינוי גודל גופנים