fbpx

Severe Impairment Battery (SIB)

2,807.00

מבחן זה מסייע באבחון ומיון של מטופלי גריאטריה ומטופלים סיעודיים הסובלים מדמנציה גבולית או ניכרת. כישוריהם הקוגנטיבים של נבדקים אלו ניזוקו במידה המקשה על הערכתם על בסיס מבחנים נוירופסיכולוגים סטנדרטים, ו-SIB בא למלא פער זה בסוללת המבחנים. SIB מאפשר לאסוף מידע אובייקטיבי על יכולות יחסיות בתחומים שונים (בין היתר קשב, אינטראקציה חברתית, שפה וזיכרון). המבחן תוכנן בהתאם להשלכות ההתנהגותיות והתפקודיות של נבחנים השרויים במצבי דמנציה.

שינוי גודל גופנים