fbpx

SIMS – שאלון מובנה לתסמיני התחזות בעברית

429.00

ה– SIMS הינו מדד סינון ראשוני (screening) בן 75 פריטים, המשמש לאיתור התחזות במבחר רב של מצבים פורנזיים וקליניים. תוצאותיו מיועדות לפרשנותם של אנשי בריאות הנפש שיש להם הכשרה פורמאלית בהערכת מקרים בהם ישנו חשד להתחזות. ה-SIMS הינו כלי רב עוצמה המספק נתונים מתכנסים המשמשים להערכת ההתחזות, כמו גם לקביעת הצורך בהערכה מקיפה יותר. המחקר הישראלי תומך בממצאים המקוריים ומשקף רצף ברור לרמות סיכון התחזות שונות.

סולמות ה SIMS: פסיכוזה, פגיעה נוירולוגית, הפרעות אמנסטיות, אינטליגנציה נמוכה, הפרעות אפקטיביות.
כמו כן מתקבל ציון כללי המשקף את כלל ההצגה העצמית המתחזה.

הערכה כוללת: מדריך בעברית, 25 חוברות שאלונים, שקפי ציינון, 25 דפי סיכום.

תיאור

סולמות ה- SIMS

פסיכוזה: מידת הצגת סימפטומים פסיכוטיים ביזאריים או בלתי רגילים, שאינם מופיעים באופן טיפוסי בקרב חולים פסיכיאטרים אמיתיים.
פגיעה נוירולוגית: מידת הצגת סימפטומים נוירולוגיים לא הגיוניים או בעלי סבירות נמוכה ביותר.
הפרעות אמנסטיות: מידת הצגת סימפטומים של פגיעה בזיכרון שאינם עקביים עם דפוסי פגיעה הנצפים בקרב הסובלים מליקויים בתפקודי המוח או מפגיעות ראש.
אינטליגנציה נמוכה: מידת הזיוף או ההגזמה בהצגת חסכי ידע וחשיבה בכך שנכשל בתשובות לפריטי ידע כללי פשוט.
הפרעות אפקטיביות: מידת הדיווח על סימפטומים שאינם אופייניים לדיכאון ולחרדה.
כמו כן מתקבל ציון כללי המשקף את כלל ההצגה העצמית המתחזה.

מבנה השאלון, אופן ההעברה והציינון

השאלון מכיל 75 היגדים והנבדק מתבקש לסמן האם הם נכונים או שאינם נכונים לגביו. מתשובות הנבדק מפיקים את ציוני חמשת הסולמות שלעיל ואת הציון הכללי בעזרת שקפי הציינון. לכל סולם ישנו ציון חתך שתוצאה גבוהה ממנו מגבירה את החשד להתחזות.

ה– SIMS מוצע גם בגרסה ממוחשבת למילוי על המחשב ע“י הנבדק או הקלדה של התשובות לאחר מילוי ידני. התוכנה מפיקה דוח תוצאות מספרי וגרפי של כל 5 הסולמות והציון הכולל באופן אוטומטי .
פרטים
טווח גילאים 99 - 18
סקטור מקצועי פסיכולוגים אחרים- בהתאם להרשאה

ייתכן ותאהב גם...

שינוי גודל גופנים