fbpx

WISC-IV Advanced Clinical Interpretation

538.00

הספר סוקר את עקרונות הפרשנות והניתוח הבסיסיים של ה WISC IV, ועובר לדיון מעמיק בניתוח התחומים הקוגניטיביים המוערכים על ידי המבחן. מטרת המחברים הינה להעלות את הסטנדרט של ההערכה, על מנת למצות את אפשרותו של הקלינאי להבין את הנבדק ולתכנן התערבויות בהתאם. הפרקים השונים מתייחסים לתחומים הקוגניטיביים המרכיבים את היכולת האינטלקטואלית הכללית ("g") ולארבעת האינדקסים הכלולים במבחן. דגש מיוחד ניתן לפרשנות הקלינית הנכונה של זכרון עובד ומהירות עיבוד, מנקודת מבט נוירופסיכולוגית ומנקודת מבט קוגניטיבית. כמו כן, נידונה הגישה התהליכית לניתוח, להעמקת ההבנה של הציונים התהליכיים המופקים מהמבחן. הספר מתייחס גם לגורמים משפחתיים וחברתיים אשר נמצאו כמשפיעים על התפתחותו הקוגניטיבית של הילד, ונידון בו גם ניבוי הישגים אקדמיים על בסיס הציונים המתקבלים ב WISC IV.

מק"ט: L1012 קטגוריה:
שינוי גודל גופנים