fbpx

WISC IV Compilation: What to do now that you know the score

292.00

הספר דן במבחן תוך דגש על ההקשר החינוכי. הפסר מיועד בעיקר לאנשי הוראה וטיפול במערכת החנוך. הכותבים מתייחסים לכל אחד מתת המבחנים ומציגים: את מטרותיו; הגורמים המשפיעים על ביצועי הילד בו ועל ביצועי הילד בכיתה; נושאים חינוכיים המשמעותיים לטיפול ואסטרטגיות הוראה הרלוונטיים לתת המבחן; הצבת "יעדי מטרה" ארוכי טווח ויעדי ביניים להוראה מתקנת. לצד יעדי הביניים מוצגות הפעילויות המומלצות לקידומם, לפי גילאים. הספר כולל רשימת מקורות של מו"לים ומשווקים של הכלים החינוכיים מתוכם מוצעות הפעילויות, על מנת להקל על הנגישות אליהם.

מק"ט: L1009 קטגוריה:
שינוי גודל גופנים