fbpx

WISC IV Prescriptions – how to work creatively with individual learning styles

151.00

הספר דן במבחן מתוך הפרספקטיבה של מורים בחינוך הרגיל והמיוחד, ומתייחס לתת המבחנים, לסגנונות למידה שונים, ולסוגיות בבניית התערבויות על פי תוצאות המבחן ופרופיל נקודות החוזק והחולשה של הילד. עבור כל תת מבחן מוצגים: היכולות והכישורים אותם הוא מודד (מעבר לכותרת תת המבחן), המיומנויות הנדרשות מהילד לשם ביצועו, גורמים נוספים המשפיעים על הביצוע בו, הפעילויות הבית ספריות המושפעות ממנו, הצלבות מידע רלוונטיות (תת מבחנים אחרים כמו גם מדדים אקדמיים רלוונטיים), דרכי הוראה ופעילויות המפצות על קשיים המיוצגים על ידי ביצוע ירוד, ונושאים נוספים שיש לקחת בחשבון בהוראה המתקנת. כמו כן, מתייחס הספר לניתוח דפוסים העולים מתוך הצלבת תוצאות תת מבחנים שונים והשלכותיהם במסגרת הבית ספרית.

מק"ט: L1010 קטגוריה:
שינוי גודל גופנים