ABAS-II חוברת שאלון גננת/מורה 2-5 (25)

245.00

25 שאלונים לגננת/מורה

תיאור

ציוני אשכולות (אינדקסים) הסתגלות חדשים: 

הסתגלות תפיסתית
הסתגלות חברתית 
הסתגלות מעשית

כישורי ההסתגלות המוערכים:

תקשורת
שימוש במשאבי קהילה
מיומנויות אקדמיות תפקודיות
חיי היום-יום בבית/ בגן/ בבית הספר
בריאות ובטיחות
פנאי
עזרה עצמית
הכוונה עצמית
חברה
עבודה

ה- ABAS-II הוא המבחן הראשון שמעריך בצורה מקיפה את כל עשרת התחומים של התנהגות מסתגלת, שהוגדרו ב- DSM-V ביחס ללקויות התפתחותיות.
אבחון ה – ABAS-II הוא הראשון מסוגו בישראל שכולל שאלוני התפתחות מפורטים וגם נורמות מותאמות גיל. כך ניתן לקבל פרטים מדויקים לגבי התפקוד המסתגל, ולא פחות חשוב את המיקום של הנבדק ביחס לנורמות המתאימות לגילו.
הציונים הנפרדים לכל תחום יכולת מאפשרים להעריך תחומים של תפקוד, לקבוע נקודות חוזק וחולשה ולהמליץ על מטרות בטיפול. יתרה מזאת, לדיווחי ההורים והמורים/הגננות קיימות נורמות נפרדות, כך שניתן להתייחס לנקודות המבט של מטפלים ואנשי מקצוע אחרים העובדים עם הנבדק. מחקרי תוקף שהשתמשו במדגמים גדולים מאפשרים לקלינאי להעריך את הקשרים בין תפקוד של התנהגות מסתגלת לבין אינטליגנציה, המוערכת באמצעות המבחנים WAIS-II, WISC-IV, WPPSI-III

ייתכן ותאהב גם...

שינוי גודל גופנים