fbpx

Developmental Test of Visual Perception, 3rd Edition (DTVP-3)

2,088.00

מבחן הבודק מדדים של תיאום ויזו-מוטורי ותפיסה חזותית בקרב ילדים בגילאי 4 עד 12:11.
כולל תת מבחנים בנושאים: קואורדינציית יד-עין, העתקה, יחסים מרחביים, עמדה במרחב, דמות-רקע, סגירה חזותית, מהירות ויזו-מוטורית, וקביעות צורה. בגרסה החדשה הנורמות עודכנו והורחב טווח הגילאים, האינדקים שופרו להעלמת תופעת התקרה והרצפה ועוד.

ערכה מלאה: מדריך, תמונות, 25 דפי תגובה, 25 דפי רישום ותבנית ציינון.

תיאור

ערכת DTVP-3 באנגלית

שינוי גודל גופנים