fbpx

Expressive One Word Picture Vocabulary Test (EOWPVT2000)

1,351.00

להערכת רמת אוצר המילים הפעיל בגילאי 2 עד 19. כולל נהלי העברה חדשים, המאפשרים לבודק לשאול שאילתות או לספק רמזים סטנדרטיים. התמונות הצבעוניות בודקות אוצר מילים מתחומים שונים (עצמים, פעולות, מושגים). זמן העברה ממוצע 15-20 דקות. מבחן זה מתוקנן במקביל לתקנון של Receptive One-Word Picture Vocabulary Test ומאפשר השוואה בין יכולות ההבנה ליכולות ההבעה. כולל: מדריך, לוחות תמונות, 25 טפסי תעוד, תיק.

שינוי גודל גופנים