fbpx

Middlesex Elderly Asses of Mental State (MEAMS)

2,187.00

מבחן לאיתור נזקים באזורי המוח ובכישורים קוגניטיבים ספציפים, המשמש גם לאבחנה בין מחלות פונקציונליות ובין ליקויים שבסיסם אורגני. המבחן נבנה במיוחד להערכת האוכלוסיה המבוגרת, בודק מספר גדול של תחומים, פשוט ומהיר להעברה (כ-10 דקות). תחומי התפקוד הכלולים בתת המבחנים הם: התמצאות, זיכרון, למידה, שיום, הבנה, חשבון, כישורים חזותיים, רהיטות, תפיסה מוטורית. הערכה כוללת שתי גרסאות מקבילות של המבחן, על מנת לאפשר בחינה חוזרת של אותו נבדק. הערכה כוללת: 2 חוברות גירויים, מדריך וגיליונות קידוד (25).

שינוי גודל גופנים