fbpx

Behavioral Assessment of Dysexecutive Syndrome (BADS)

6,434.00

מבחן לאיתור בעיות תפקוד בתחומי התכנון, ארגון, פתרון בעיות וקשב, העשויות לגרור אימפולסיביות, הסחת דעת, קשיי אחזור וישום משוב מהסביבה וכן התנהגות בלתי סבירה בסיטואציות חברתיות. תתי המבחנים נבנו במטרה לשקף את ביטויין של בעיות אלה בחיי היום יום, ואת מסוגלות המטופל לגמישות מחשבתית והתנהגותית בהתאם לדרישות סביבה משתנה. המבחן מורכב מ-2 חלקים: א.מבחני ביצוע בתחומים: הערכת משך זמן של ארועים, יכולת לשנות דפוס תגובות בהתאם לדרישה משתנה, פתרון בעיות מעשיות, בניית אסטרטגית פעולה לפתרון בעיה, תכנון פעולה, מעבר בין מטלות ומעקב עצמי. ב.שאלון המאתר שינויים הנובעים מפגיעה בתפקוד הקוגניטיבי והמתבטאים בשינויים רגשיים או אישיותיים, שינויים מוטיבציונים, שינויים התנהגותיים ושינויים קוגניטיבים. השאלון מורכב משני טפסים, אחד לנבדק ואחד לבן משפחה או למטפל. הערכה כוללת: כרטיסי גירויים, מדריך, 5 חוברות גירויים, חומרים קשיחים תלת מימדיים, שעון עצר, 50 טפסי שאלון ו-25 דפי ציינון.

שינוי גודל גופנים