fbpx

Benton Visual Retention Test (BVRT) – 5th Edition

2,807.00

ערכה להערכה מהירה (כ-5 דקות) של זיכרון חזותי, תפיסה חזותית והבניה חזותית. המהדורה החדשה והמורחבת מעדכנת את הנורמות ומתארת יישומים קליניים של תוצאות המבחן ושילובן בהערכות נוירופסיכולוגיות רחבות יותר, כגון ניתוח הגורמים הקוגניטיבים שבבסיס יכולת הביצוע של הנבדק. העברה קלה במיוחד ואפשרות להעברות חוזרות בגרסאות מקבילות.

שינוי גודל גופנים