Essentials of WPPSI-III Assessment

350.00

ספר זה הוא מדריך מעשי, המכסה באופן מקיף את הגרסה החדשה והמורחבת של האבחון הקוגניטיבי הפופולרי לילדים בגילאי 2:6 עד 7:3. כולל הנחיות מפורטות לגבי ההעברה, הציינון והניתוח של תוצאות האבחון, ומתייחס לכל אחד מהשינויים שנעשו בגרסה החדשה. קוים מנחים ברורים לפרשנות מסייעים לאיש המקצוע לנווט בין 14 הציונים המתקבלים מתת מבחני הכלי, מתוכם 7 ציונים שהינם חדשים. המחברים מתייחסים למחקרים ויישומים קליניים נפוצים של הכלי, כדוגמת הערכת ליקויי שפה, מחוננות ופיגור, ומנחים כיצד לקשר בינו ובין תוצאות המתקבלות באבחוני הישגים אחרים

מק"ט: L987 קטגוריה:
שינוי גודל גופנים