fbpx

NEPSY II

8,891.00

הבטריה היחידה המאפשרת לבודק לספק הערכה עבור 6 סולמות אבחוניים המותאמים אישית לילד , ונועדו לתת תשובה לסיבות ההפניה ותכנון הטיפול.
התוצאות מספקות מידע הקשור להפרעות ילדות אופייניות, שנועד להוביל לאבחון מדוייק ולתכנון ההתערבות הטיפולית הדרושה בבית הספר ובבית.

6 הסולמות הם: תפיסה חברתית (חדש), תפקודים ניהוליים/קשב, שפה, זיכרון ולמידה, תפקוד סנסו-מוטורי, עיבוד חזותי-מרחבי.

ניתן לשימוש במספר אופנים: הערכה מהירה (SCREENING), הערכה דיאגנוסטית, הערכה ממוקדת או מקיפה.

שינוי גודל גופנים