fbpx

Rivermead Behavioral Memory Test III (RBMT III)

4,913.00

ייחודו של מבחן זה ביכולתו לאתר בעיות זיכרון כפי שהן מתבטאות בחיי היום יום של הנבדק, להבדיל ממבחני זיכרון אחרים המספקים הערכה על יכולות זיכרון כלליות. באמצעות המבחן ניתן לבצע מיון של מטופלים, או לבנות פרופיל אישי מפורט המסוגל לאתר שינויים במצב המטופל לאורך זמן בעקבות התערבות טיפולית או לחילופין בעקבות הדרדרות במצבו. RBMT נמצא בשימוש נרחב בכל העולם ,קל להעברה ורוב המטופלים נהנים במהלך המבחן. מחקרים רבים מוכיחים כי ערכה זו יכולה לחזות התנהגות צפויה של המטופל בעתיד.

הערכה כוללת מדריך העברה ובו נורמות השוואתיות עד גיל 96, ספרים(2), דפי קידוד, סדרת גירויים מצויירים, סדרת גירויים מצולמים, סדרת גירויים חזותיים, קלטת ושעון עצר.

תיאור

 

בגירסה החדשה הורחבה השימושיות הקלינית של הערכה: המדגם הנורמטיבי הורחב, נוסף תת-מבחן חדש The Novel Test להערכת יכולת למידת כישורים חדשים – יכולת חשובה לתפקוד יומיומי, הוסף פרק "התערבות טיפולית" ועוד.

שינוי גודל גופנים