fbpx

Preschool Language Assessment Inventory , 2nd Edition (PLAI -2)

1,965.00

גירסה חדשה למבחן המוכר, להערכת האינטגרציה הקוגניטיבית, שפתית ופרגמטית של הילד, ואת מידת מסוגלותו לשיח עם מבוגרים. משלב הערכה פורמלית (מתוקננת) עם הערכה בלתי פורמלית. מודד את סה“כ יכולות השיח ומספק 6 סולמות הבודקים רמות הפשטה ואופן מענה. כמו כן, מעריך את מותאמות התגובה והתנהגויות המפריעות לתקשורת (תגובת חסר ותגובת יתר). מאפשר השוואת יכולות רצפטיביות לאקספרסיביות על 4פני רמות הפשטה, וניתן להעברה גם לילדים עם יכולת הבעתית מינימלית או ללא יכולת כזו כלל. משמש בסיס לתכנון הוראה מתקנת ולהערכת יעילותה. הגירסה החדשה כוללת ציורים צבעוניים, פריטים וסולמות שעברו בדיקות תוקף ומהימנות חדשות, וסולמות קלים לשמוש. הערכה כוללת: מדריך, ספר תמונות, טפסי רישום ופרופיל לגילאי 3 (25) ולגילאי 4-5 (25) וקופסת אחסון.

מק"ט: K727PR קטגוריה:
שינוי גודל גופנים