fbpx

Rey Complex Figure Test (RCFT)

2,924.00

בודק יכולת העתקה, זכרון ויזואלי-מרחבי (זהוי ואחזור, מיידי ומושהה), מהירות עיבוד, ותגובות מוטות. מאפשר לאבחן פגיעות מוחיות קלות, יכולת תפקוד עצמאי עם פגיעה בזכרון, ולהבחין בין ירידה בתפקוד שמקורה מוטורי לבין זו שמקורה פגיעה בזכרון. מעריך את תרומתם היחסית של תהליכי הקידוד, האחסון, והאחזור לביצועי הזכרון.

הערכה כוללת: מדריך למשתמש, תוספת למדריך – נתונים עבור ילדים ובני נוער עם תאורי מקרה, 50 חוברות מבחן, כרטיס הגירויים המקורי של Rey

שינוי גודל גופנים